Even Voorstellen

Ik ben Marc Goddijn, gediplomeerd en gepassioneerd hoefsmid. Na het afronden van mijn opleiding aan het Helicon te Deurne in 2001 ben ik als zelfstandig hoefsmid begonnen. Ik heb tijdens de opleiding mijn stage gedaan bij Bereden Politie Haaglanden. Mijn stagebegeleider was daar Instructeur Hoefsmid Dhr. Nol van Loon.

Na het behalen van mijn diploma heb ik nog een vrijwillige vervolgstage gedaan in de smederij van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht van bijna twee jaar. Ik was daar iedere woensdag op het toenmalige hoefspreekuur, en werd daar begeleid door de heren Jan de Zwaan en Gerben Bronkhorst, beiden orthopedisch hoefsmid. Ze hebben me daar veel bijgebracht over het oplossen van verschillende problemen en afwijkingen aan hoeven.

Dit is inmiddels alweer een poos geleden en ik heb inmiddels ruime ervaring opgedaan onderweg als zelfstandig hoefsmid bij verschillende klanten en in diverse sportdisciplines.

Ik ben aangesloten bij de N.V.v.H. en EFFA Certified Euro Farrier, dit houdt in dat ik regelmatig bijscholingen en workshops bijwoon, geabonneerd ben op vakliteratuur en op deze manier op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Ik werk in de omgeving Zuid-Oost Friesland, West Drenthe, West Overijssel en de Noord Oostpolder. Ik vind het belangrijk goed contact te hebben met mijn klanten en afspraken goed na te komen en ik ga respectvol en rustig met uw paarden, pony’s en ezels om.